De verbanning van Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte was ooit een groot en belangrijk man in Frankrijk, maar uiteindelijk werd hij steeds minder geliefd. Dit kwam niet alleen door de vele veranderingen die de man doorvoerde in Frankrijk, maar vooral door bepaalde nederlagen op het slagveld die onder leiding van Napoleon Bonaparte gebeurden. Toen Napoleon echt faalde op het slagveld, werd de generaal en dictator zelfs verbannen. Niet één keer, maar zelfs twee keer werd hij gedwongen uit Frankrijk te vertrekken en ver weg in eenzaamheid te leven. Meer over deze twee verbanningen van Napoleon Bonaparte, leest u op deze pagina.

De eerste verbanning van Napoleon

Toen Parijs ingenomen werd door geallieerde troepen in het jaar 1814, werd Napoleon opgepakt. Hij werd verbannen naar Elba, een eiland dat ongeveer 20 kilometer van de Toscaanse (Italiaanse) kust ligt. Napoleon moest hier verplicht wonen, maar mocht wel zijn keizerstitel houden. Zo werd hij tijdens de eerste verbanning de keizer van Elba.

Napoleon gebruikte zijn keizerstitel op Elba om diverse verbeteringen door te voeren op het eiland. Ook zette hij een klein leger op, maar dit leger is nooit echt door hem gebruikt. In februari 1815 wist Napoleon Bonaparte namelijk van Elba te ontsnappen. Hij vertrok direct terug naar Frankrijk: zijn vaderland.

De tweede verbanning van Napoleon

Het leger dat Napoleon Bonaparte op moest pakken en terug naar Elba moest sturen, besloot zich bij de oude keizer aan te sluiten. Hierdoor werd Lodewijk VXIII uit Frankrijk verjaagd en kwam Napoleon Bonaparte wederom aan de macht. Napoleon bouwde zijn leger op en besloot de geallieerden, die hem eerder versloegen, nu eens goed aan te pakken. Daarom trok hij met zijn leger naar België en ging hij hier in gevecht met zowel de Britse als de Pruisische troepen.

Helaas ging dit gevecht niet zo goed voor Napoleon Bonaparte. Op 18 juni 1815 verloor hij de Slag bij Waterloo en werd hij weer opgepakt. Wederom werd besloten Napoleon te verbannen, maar dit keer was de verbanning iets heftiger. Omdat Napoleon Bonaparte zo gemakkelijk van Elba ontsnapt was, werd besloten hem dit keer verder weg te sturen. Zo werd Napoleon Bonaparte uiteindelijk naar Sint-Helena gestuurd, een eiland dat maar liefst 1870 kilometer ten westen van Afrika ligt.

De dood van Napoleon

De omstandigheden op Sint-Helena waren niet bepaald goed. Napoleon Bonaparte kon er zijn memoires schrijven, maar had het door de slechte omstandigheden niet bepaald goed op het eiland. Aanhangers van de oud-keizer probeerden hem te bevrijden, maar dit lukte niet. Er waren meerdere ontsnappingsplannen uit diverse hoeken van de wereld, maar deze plannen werden allemaal gedwarsboomd door de plotselinge dood van Napoleon Bonaparte. Op 5 mei 1821 overleed de oud-keizer namelijk aan maagkanker, na een kort ziekbed. Sommige mensen denken dat Napoleon Bonaparte vergiftigd werd en hierdoor overleed, maar dit is nooit bewezen. Uiteindelijk stierf de oud-keizer alleen, op een verlaten eiland tijdens zijn tweede en laatste verbanning uit Frankrijk.