Napoleon Bonaparte quotes

 • Een succesvolle mensen verliezen hun waardigheid als je ze nader bekijkt.
 • Een grondwet moet kort en duister zijn.
 • Een leider is een handelaar in hoop.
 • Men kan geen een atheïst worden alleen door het te willen.
 • Men zal harder vechten voor zijn belangen dan voor zijn rechten.
 • Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden.
 • Een revolutie kan niet worden gemaakt of gestopt. Het enige dat kan gedaan worden is voor één of meerdere van haar kinderen een richting te geven voor overwinningen.
 • Een soldaat zal lang en hard vechten voor een stukje gekleurd lint.
 • Een troon is slechts een bank bekleed met fluweel.
 • Een echte man heeft een hekel aan niemand.
 • Vermogen is niets zonder kans.
 • Alle religies zijn gemaakt door mannen.
 • Ambitie is nooit in een grotere haast, dat ik, alleen maar gelijke tred houdt met de omstandigheden en met mijn algemene manier van denken.
 • Onder degenen die een hekel aan onderdrukking hebben zijn het vaak dezelfde mensen die willen onderdrukken.
 • Een leger marcheert op zijn maag.
 • Moed is als liefde, het moet hoop hebben om gevoed te worden.
 • De dood is niets, maar om verslagen en roemloos te leven is om iedere dag te sterven.
 • Artsen hebben meer levens te beantwoorden in het hiernamaals zelfs dan wij generaals.
 • Engeland is een land van winkeliers.