De invloed van Napoleon Bonaparte

Het is algemeen bekend dat Napoleon Bonaparte veel betekend heeft. Niet alleen voor Frankrijk en niet alleen vroeger, maar ook voor de rest van Europa en in het heden. Welke veranderingen Napoleon Bonaparte precies door heeft gevoerd, leest u op deze pagina. De veranderingen die op deze pagina beschreven worden, zijn nog altijd zichtbaar in onze samenleving.

Het verkeer

In continentaal Europa wordt sinds de machtsperiode van Napoleon vrijwel overal rechts gereden. Ook is het wegennet in Europa door Napoleon Bonaparte fors uitgebreid, onder andere met lijnrechte verbindingen tussen diverse grote steden. In Frankrijk werden diverse wegen aangelegd, maar in Nederland ook.

Maten en gewichten

Napoleon vond het maar onhandig dat er in de verschillende Europese landen met verschillende maten en gewichten werd gewerkt. Daarom voerde hij overal dezelfde maten en gewichten door, namelijk de kilogram, de meter en de liter. De oude, lokale maten werden direct afgeschaft en worden vandaag de dag niet meer gebruikt.

Registratie van gegevens

Napoleon voerde ook een gestandaardiseerde registratie van geboorten, huwelijken en echtscheidingen door. Deze registratie werd ook wel de Burgerlijke Stand genoemd. Volgens zijn Burgerlijke Stand moesten mensen ook een achternaam opgeven. Omdat veel mensen nog geen achternaam hadden, hebben veel families door Napoleon Bonaparte een eigen achternaam gekregen.

Napoleon gaf ook opdracht tot het opstellen van Code Napoleon. Volgens dit nieuwe wetboek was inmenging van een religieuze instelling bij het trouwen of bij het scheiden niet meer nodig. Dit is nu heel normaal, maar vroeger ‘bemoeide’ de kerk zich bijna overal mee. Zeker als men wilde trouwen of juist wilde scheiden, ging dit eigenlijk niet zonder de kerk. Door Code Napoleon kregen burgers meer vrijheid bij het trouwen en bij het scheiden en werd de kerk meer buitengesloten. Veel burgerlijke wetgeving in Nederland en België is afgeleid van het wetboek van Napoleon.

Gelijkheid onder burgers

Napoleon vond het maar onzin dat bepaalde mensen meer rechten hadden dan andere burgers. Hij schafte de maatschappelijke standen af, waardoor de speciale voorrechten en privileges van de geestelijkheid en de aristocratie verdwenen. Door Napoleon kregen alle burgers dezelfde rechten en hebben burgers dit nog steeds. Hij maakte in feite het begin van de globale gelijkheid onder burgers.

Onderwijs en gezondheidszorg

Tot slot maakte Napoleon het onderwijs en de gezondheidszorg ook toegankelijker voor de gewone burger, ook in Nederland. Voor zijn tijd waren het onderwijs en de gezondheidszorg eigenlijk alleen toegankelijk voor rijkere burgers, maar hierna konden ook gewone burgers gebruik maken van deze zaken. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in Nederland.