De familie van Napoleon Bonaparte

Napoleon komt uit een grote familie. Zijn vader Carlo Bonaparte woonde op het Italiaanse eiland Corsica, waar Napoleon op 15 augustus 1769 werd geboren. Zijn moeder, Laetizia, die al op 14-jarige leeftijd met zijn vader trouwde, baarde in totaal 13 kinderen. Acht daarvan bereikten de volwassenheid, Napoleon had vier broers en drie zusters. De band met zijn moeder was zeer hecht, op voorspraak van Napoleon werd zij Madame Mère (Mevrouw Moeder) genoemd.

Hoge functies voor familieleden

Toen Napoleon eenmaal aan de macht kwam, benoemde hij zijn familieleden op belangrijke posten. Zo werd zijn één jaar oudere broer Jozef eerst Koning van Napels in 1806. Toen dat geen succes bleek, plaatste Napoleon hem over en benoemde hem tot Koning van Spanje. Deze functie vervulde Jozef tussen 1808 en 1813. Maar omdat Jozef geen krachtdadig leider was werd ook dit een mislukking. Broer Lucien lag regelmatig overhoop met Napoleon en trok zich uiteindelijk terug in Italië. Lucien bemiddelde tussen Oostenrijk en Frankrijk nadat Napoleon uit ballingschap op Elba was ontsnapt.

Lodewijk Napoleon

In Nederland was Lodewijk Napoleon waarschijnlijk het bekendste familielid van Napoleon. Dit kwam doordat Lodewijk Napoleon van 1806 tot 1810 koning van het Koninkrijk Holland. Ook Lodewijk Napoleon had het vaak aan de stok met Napoleon. Napoleon vond zijn broer te eigengereid en hij vond dat er niet hard genoeg werd opgetreden in Holland. De Hollanders daarentegen vonden Lodewijk Napoleon een goede koning. Hij droeg in ons land dan ook onder andere de bijnaam Lodewijk de Goede. Een andere bijnaam van Lodewijk Napoleon was “De Lamme Koning”. Hij was in Holland onder andere zeer geliefd omdat hij zich tegen het gezag van zijn broer inzette voor het volk en vanwege zijn grote betrokkenheid bij natuurrampen. In 1810 vond Napoleon het welletjes en werd Lodewijk Napoleon van zijn taak als vorst ontheven. Holland werd ingelijfd bij Frankrijk.

Jerôme Bonaparte

Napoleon had één jongere broer, Jerôme. Deze broer werd door Napoleon aangesteld als Koning van Westfalen. Hij sprak geen Duits, maar daar maalde de koning niet om. Hij hield er een uitbundige levensstijl op na en aan het hof werd dan ook flink met geld gesmeten. Zijn onderdanen noemden hem König Lustig. Van zijn eerste vrouw scheidde hij op last van Napoleon en later hertrouwde hij met de door Napoleon aangewezen prinses Catharina van Württemberg. Toen zijn neef Napoleon III in 1848 president van Frankrijk werd, werd Jerôme aangesteld als president van de Senaat.

De zusters van Napoleon

Naast zijn vier broers had Napoleon ook nog drie zusters, Elisa, Pauline en Carolina. Elisa werd in 1807 door Napoleon aangesteld als Grootvorstin van Toscane. Hoewel broer en zus regelmatig felle discussies hadden omdat Elisa bepaald niet op haar mondje was gevallen, respecteerde Napoleon haar vanwege haar intelligentie. Pauline, geboren in 1880 en dus elf jaar jonger dan Napoleon, leidde niet bepaald een braaf burgerleven. Ze was een knappe verschijning en dat bleef niet bepaald onopgemerkt. Pauline trouwde twee keer en werd door Napoleon ondanks hun meningsverschillen benoemd tot onder andere Gouvernante-Generaal van Piëmont. Pauline gebruikte haar rijkdom om Napoleon waar nodig te kunnen steunen. Napoleons jongste zuster Carolina trouwde met Joachim Murat, een huwelijk dat Napoleon aanvankelijk niet zag zitten. Dankzij Josephine, de echtgenote van Napoleon, kwam de toestemming er alsnog. Ook zij en haar man droegen diverse titels die zij kregen toebedeeld van Napoleon.

Huidige nakomelingen

Van het eens zo machtige Huis Napoleon is niet veel meer over. Veel nakomelingen stierven jong en / of kinderloos. Een bekende nazaat van het geslacht Napoleon is de Amerikaanse acteur René Murat Auberjonois, die werd geboren in 1940. Hij is een directe nazaat van Carolina, de zuster van Napoleon. René Auberjonois speelde onder andere in Star Trek en MASH. Een kleinzoon van Jerôme Bonaparte, Charles Joseph Bonaparte, was de oprichter van de FBI in Amerika. Hij was onder andere ook secretaris van de marine onder president Roosevelt. En dan is er nog Prins Charles Napoleon, geboren in 1950 en wethouder van Ajaccio, de geboorteplaats van Napoleon. Hij is eveneens een nazaat van Jerôme. Deze Prins Charles heeft geen ambities om over Frankrijk te gaan regeren, hij is zelfs overtuigd republikein. Sommige Fransen met heimwee naar het Franse keizerrijk, zien de zoon van Charles, Jean-Christophe, geboren in 1986, als de huidige troonpretendent van Frankrijk.