Het ontstaan van de Eerste Franse Republiek

Ten tijde van de opkomst van Napoleon Bonaparte speelde de Eerste Franse Republiek een belangrijke rol. Deze Eerste Franse Republiek werd op 22 september van het jaar 1792 uitgeroepen door de toen net opgerichte Nationale Conventie. Deze Eerste Franse Republiek wist stand te houden tot het Eerste Franse Keizerrijk werd uitgeroepen onder het bewind van Napoleon Bonaparte. Dit gebeurde circa twaalf jaar na de stichting van de Eerste Franse Republiek.

Tijdens deze periode vonden er verschillende historische gebeurtenissen plaats. Zo was het onder meer de tijd waarin de Eerste en Tweede Coalitieoorlog werd uitgevochten tussen de Franse Republiek en de verschillende Europese monarchieën. Er was echter meer dan oorlog! Denk bijvoorbeeld ook aan de val van de Bourbonmonarchie, de val het bestuur van de Nationale Conventie en de berichte Terreur. Ook de oprichting van de Directoire behoort tot deze periode. Het meest kenmerkende is de opkomst van Napoleon Bonaparte, die in de jaren na de val van de Eerste Franse Republiek een grote invloed op het land zou hebben.

De Nationale Conventie

Hoewel Koning Lodewijk XVI na de Bestorming van de Tuilerieuen op 10 augustus van het jaar 1972 werd afgezet door de Nationale Vergadering, bleef de monarchie formeel bestaan. Kort na het afzetten van Koning Lodewijk XVI werd het land volgens de richtlijnen van een republiek bestuurd, door de opkomst van de Eerste Franse Republiek. Lange tijd was er onduidelijkheid over hetgeen wat het logische vervolg was op het afzetten van Koning Lodewijk XVI. Dit valt te verklaren door de sterke royalistische sympathie onder een groot deel van de bevolking. Ook de oprukkende Coalitietroepen maakten het niet makkelijker om tot een goede beslissing te komen.

Na de val van Verdun ontstond een grote paniek op het Franse grondgebied, met als gevolg de Septembermoorden. Tijdens deze Septembermoorden werden tegenstanders van de revolutie die op het punt van beginnen stond massaal vermoord. Toen ook het Pruisisch-Oostenrijkse leger verslagen werd tijdens de slag bij Valmy was het voor de revolutionairen het moment om de Eerste Franse Republiek uit te roepen.

Direct na het uitroepen van de Eerste Franse Republiek werd het bestuur over de republiek overgenomen van de Nationale Vergadering door de Nationale Conventie. Heel succesvol was dit echter niet, omdat de Nationale Conventie gedomineerd werd door radicale jakobijnen, die zorgen voor een schrikbewind in de Franse Republiek. Dit ging gepaard met tal van vaak willekeurige executies. Deze executies werden doorgaans uitgevoerd met de guillotine.

Een van de geëxecuteerden was de voormalig koning van Frankrijk, Louis Capet. Hij was eerder al tot normale burger gedegradeerd en werd op 21 januari 1793 van het leven berooft. Gedurende deze periode werd de ontkerstening van Frankrijk verder geforceerd, waarbij achtereenvolgens de cultus van de Rede en de cultus van het Opperwezen als alternatief geprobeerd werden. Succesvol was dit allerminst, want de ontwikkelingen zorgden onder meer voor de katholiek-royalistische Opstand in de Vendée, die drie jaar stand wist te houden. Ook de Opstand van 13 Vendémiaire, op 5 oktober 1795 was een gevolg van deze ontwikkelingen en de Terreur die in deze periode de boventoon voerde.

Het einde van de Nationale Conventie

Door de opstanden die door de jaren heen ontstaan waren bleek het voortbestaan van de Nationale Conventie sterk in gevaar dit komen. In 1795, kort na de Opstand van 13 Vendémiaire bleek de manier van besturen door de Nationale Conventie inderdaad niet langer houdbaar. De Nationale Conventie viel en werd vervangen door de veel gematigder Directoire. In de Directoire lieten de girondijnen zich steeds meer gelden. Hoewel de periode onder de Directoire voor veel mensen een stuk fijner was, bleef de Eerste Franse Republiek gekenmerkt worden door een grote mate van instabiliteit in het land.

Staatsgreep van Napoleon

Op 9 november 1799 werd door Napoleon de staatsgreep van 18 Brumaire gepleegd, waarna hij de stichter van het Consulaat was. Dit kwam er in de praktijk op neer dat de totale macht in handen was van Napoleon zelf. Veel mensen zien deze periode als het einde van de Franse Revolutie, waarbij de periode gekenmerkt werd door een gedeeltelijke pacificatie met zowel het buitenland, als met de Rooms-Katholieke Kerk. Op 2 december 1804 kroonde Napoleon zichzelf tot keizer, waarna het Eerste Franse Keizerrijk begon.