Napoleon Bonaparte, de kleine keizer

Weining individuen hebben meer hun stempel gedrukt op de geschiedenis dan Napoleon Bonaparte. Hij is de krachtigste denkbare weerlegging van die deterministen die menen dat gebeurtenissen eerder bepaald worden door krachten, klasse, economie en geografie, dan door het doelbewuste optreden van krachtige mannen en vrouwen.

Napoleon Bonaparte oefende slechts anderhalf decennium zijn macht uit, maar Napoleons invloed op de geschiedenis duurde tot in de tweede helft van de twintigste eeuw, tot bijna tweehonderd jaar na Napoleon Bonaparte zijn dood.
Ja, misschien duurt die invloed nog altijd voort. Mensen lezen nog altijd graag over Napoleon Bonaparte en over zijn verbluffende carrière, zoals ze in de Romeinse tijd en in de Middeleeuwen graag over Alexander de Grote lazen. En ze stellen zich de vraag: zou ik het er in vergelijkbare omstandigheden even goed afgebracht hebben?

Er zijn weinig mensen met ambitie voor wie Napoleon niet een voorbeeld of een stimulans is geweest. Het is frappant te zien hoeveel mensen die uiteenlopende vormen van macht uitoefenen denk aan mediamagnaten, advocaten, zakenlieden bijvoorbeeld, hun kantoren of zelfs hun persoon hebben opgesierd met napoleontische memorablia.

Napoleon Bonaparte werd op 15 augustus 1769 in Ajaccio op het eiland Corsica geboren. Het is een paradox dat het leven van deze Napoleon die dacht in termen van het veroveren van hele continenten, begrensd werd door drie eilanden: Corsica, minder dan half zo groot als Wales, niet groter dan Vermont: Elba, nog veel kleiner, waar een parodie op zijn glorietijd werd opgevoerd; en St-Helena, niet meer dan een stipje in de oceaan, zijn gevangenis tot de dood.

Ontdek wie Napoleon Bonaparte was, en waren zijn idealen werkelijk de grondlegging van onze huidige Europa.

Deze antwoorden vindt u op onze website. Iedereen heeft zijn mening over Napoleon, de ene positief de andere negatief. Deze website is ontwikkeld om u zelf een mening te laten formuleren over Napoleon. Wij wensen u een educatief bezoek op Napoleon-bonaparte.nl

Het was een topjaar om geboren te worden:1769 was ook het geboorte jaar van Napoleon Bonapartes uiteindelijke wreker de hertog van Wellington, en van de politicus die deze laaste steunde, burggraaf Castlereagh.

In en rond dit jaar werden veel van de grootste geesten van die tijd die volgde geboren: Chateaubriand en Madame Stael, ook al twee van Napoleon Bonapartes meest toegewijde vijanden, Wordsworth en Coleridge, die hem vervloekten in proze en poezie, Beethoven die zijn Eroica symfonie aan de eerste consul opdroeg en de pagina met opdracht eruit scheurde toen hij Napoleon I keizer der Fransen werd; en een massa anderen, Hegel en Schlegel, Andrew Jackson en John Quincy Adams, Canning, Metternich en sir Walter Scott.

Bron: Napoleon door Paul Johnson